Lancering ‘Platform Woonplek’ in het voorjaar van 2021

04-02-2021
Wonen

Naar aanleiding van het stijgende aantal dak- en thuislozen zal in het voorjaar van 2021 het ‘Platform Woonplek’ gelanceerd worden. Het doel is om als stichting samen met gemotiveerde publieke en private partijen een bijdrage te leveren aan de huisvesting voor dak- en thuislozen.

Het Platform Woonplek komt voort uit het plan ‘Een (t)huis, een toekomst’, dat staatssecretaris Blokhuis (VWS), minister Ollongren (BZK) en toenmalig staatssecretaris Van Ark (SZW) in juni naar de Kamer stuurden. Dit plan heeft als doel het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland fors terug te dringen. Het kabinet heeft hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om (centrum)gemeenten extra te ondersteunen, biedt het Rijk een stevig ondersteuningsaanbod aan gemeenten en andere betrokken partijen. Een van deze ondersteuningsmaatregelen is het Platform Woonplek.

Extra woonplekken

Om het aantal woonplekken voor dak- en thuislozen te vergroten, wordt in opdracht van het Ministerie van VWS het Platform Woonplek opgericht door Deloitte en Society Impact. Dit platform heeft als doel om publieke en private gelden bijeen te brengen voor het creëren van extra woonplekken voor dak- en thuislozen mensen en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van 10.000 nieuwe (flexibele) woonplekken. Met ondersteuning van het platform worden projecten versneld door het delen van kennis en opgeschaald door samenwerking met o.a. beleggers, fondsen, bouwers etc.

Tijdelijke woonplekken

De creatie van tijdelijke woonplekken in leegstaand vastgoed of terreinen biedt een van de oplossingen voor de huidige krapte op de woningmarkt. De online meedenksessie ‘Wonen en Zorg’ gaf gemeenten de gelegenheid om voorbeelden te delen van hun aanpak. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht of in Amstelveen (tijdelijke) woonplekken voor dak- en thuislozen kunnen worden gerealiseerd in een leeg kantoorpand en wordt er onderzocht of lege velden in een gemeente ruimte bieden aan tijdelijke woonunits.

Webinar over flexibele woonvormen

In november 2020 heeft de VNG een Webinar over flexibele woonvormen gehouden waarin innovatieve woning(bouw) projecten werden besproken. Bijvoorbeeld het project ‘Het Bouwdepot’. Hierbij krijgen jongeren een jaar lang een vast bedrag per maand om zich te ontwikkelen, huur te betalen, te sparen, studie te volgen etc. De jongeren worden een jaar lang gevolgd in een podcast met o.a. een interview met Ali Rabarison, directeur sociaal domein bij de VNG.