Maatwerk voor jongeren

27-11-2019

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie organiseerden dit jaar vier werksessies rondom kwetsbare jongeren. De opbrengsten van de sessies vind je in het magazine 'Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?'. In iedere sessie stond een ander thema centraal: vier weken zoektermijn, scholingsplicht, kostendelersnorm & toeslagen en praktijkleren.

De werksessies waren keer op keer snel volgeboekt. Beleidsmedewerkers van gemeenten deden mee, sociaal professionals, mensen uit het onderwijs en jongeren/ervaringsdeskundigen. De thema's werden samen met het Ministerie van SZW vastgesteld. Steeds werd aan de hand van een casus uit praktijk en beleid gewerkt – de jongeren centraal-, waarbij de urgentie voelbaar was.

Praktijkvoorbeeld

Maatwerk in gemeente Utrecht

Kwetsbare jongvolwassenen die bij het loket Werk & Inkomen van een gemeente aankloppen hebben vaak maatwerk nodig. De gemeente Utrecht heeft daarom in haar structuur en beleid ruimte gemaakt om deze jongeren doelgericht te ondersteunen.
Lees meer

In het magazine vind je de opbrengsten van de werksessies, waaronder de knelpunten, aanbevelingen, ervaringen, tips en reacties van de deelnemers.

Magazine - Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?

PDF - 3.1 MB