Manifest voor de toekomst van jongeren

30-09-2019

Coalitie-Y heeft een manifest geschreven om jongeren een eerlijke kans in de samenleving te geven. Coalitie-Y bestaat uit meerdere jongerenorganisaties, studenten en verschillende politieke partijen. Samen willen zij de toenemende druk onder jongeren op de agenda zetten en oplossingen voorstellen.

In het manifest vraagt coalitie-Y aandacht voor tien eisen. Ze maken zich onder andere hard voor een basisbeurs voor studenten, een schone en leefbare toekomst, een plek voor jongeren in de kabinetsformatie, zorg en hulp voor iedere jongere en betaalbare woonruimten voor jongeren.

Het manifest is op dit moment door ruim 12.000 mensen ondertekend.

Lees meer over het manifest