Mbo-scholen aan de slag met regionale mobiliteitsteams

03-12-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Het mbo gaat een cruciale rol spelen in de aanvullende crisisdienstverlening die het kabinet in het kader van het derde steunpakket op poten zet om werken en werkzoekenden snel te helpen aan nieuw perspectief.

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Deze groepen die het door de coronacrisis moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, gaan we in de arbeidsmarktregio’s samen met partners helpen met onder meer de extra scholing die nodig is voor het vinden van ander, nieuw werk.” Het mbo is daarvoor onderdeel van de harde kern van de regionale mobiliteitsteams die werden gelanceerd met het tekenen van een samenwerkingsverklaring op initiatief van de ministeries van SZW en OCW.

Bijdrage van scholen

De MBO Raad is enthousiast over de mogelijkheden die de scholen krijgen om hun aandeel te leveren in de uitvoering van derde steunpakket van het Kabinet. Het derde steunpakket biedt niet alleen scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling, maar ook bestrijding van jeugdwerkloosheid, de aanpak van armoede en schulden, en intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk. 

Lees het volledige bericht van de MBO raad