Meer jongeren vanaf 18 jaar met psychische klachten

14-06-2019
Zorg

Van de jongeren tussen 18 en 25 jaar heeft 11 procent psychische klachten. Dat zijn  twee keer zoveel jongeren als in de leeftijdsgroep 12 tot 17 jaar. Dit blijkt uit een inventarisatie van beschikbare CBS-cijfers door het RIVM, het Trimbos-instituut en Amsterdam UMC.

Een op de twaalf jongeren kampt met psychische klachten. Dat bleek vorig jaar al uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ter aanvulling op de CBS-cijfers hebben de onderzoekers zeven focusgroepgesprekken gehouden met 41 jongeren. Waaronder  2 jongens en 39 meisjes. Hierin kwam naar voren dat stress onder andere ontstaat door hoge verwachtingen van hun ouders of zichzelf. Daarbij versterken sociale media het gevoel om te moeten voldoen aan het perfecte plaatje en veroorzaken spanningen in de thuissituatie en zorgen om problemen in de maatschappij stress.

Johan Kruip van het Nederlands Jeugdinstituut vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de gehele gezondheid van jongeren. 'Om ervoor te zorgen dat jongeren gezond blijven, is het van belang dat zij naast voldoende slaap ook voldoende beweging en gezonde voeding krijgen en hun mentale gezondheid onderhouden. Hierdoor ontwikkelen jongeren cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die hen weerbaar en veerkrachtig maken. Het is van belang dat hier aandacht voor is in de opvoed- en opgroeiomgeving van jongeren.'

Meer informatie

Bron: RIVM, Trimbos-instituut, Amsterdam UMC, Nederlands Jeugdinstituut