Meet de zelfredzaamheid van jongeren en gezinnen

25-11-2020

Er zijn twee nieuwe meetinstrumenten die de zelfredzaamheid van kwetsbare personen in kaart brengen. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) Jongeren meet de zelfredzaamheid van personen vanaf 12 jaar. Het instrument ZRM-Huishoudens meet de zelfredzaamheid van een meerpersoonshuishouden. De instrumenten zijn ontwikkeld door de GGD Amsterdam, Praktikon en het Nederlands Jeugdinstituut.

Belangrijke leefdomeinen

De twee nieuwe meetinstrumenten brengen de zelfredzaamheid in kaart op belangrijke domeinen. De ZRM-Jongeren omvat dezelfde dertien leefdomeinen als de Zelfredzaamheid-Matrix (voor volwassenen), maar indicatoren binnen elk van deze domeinen zijn toegespitst op minderjarige jongeren. De ZRM-Huishoudens richt zich op het functioneren van een huishouden als geheel. Met deze vijf domeinen bepaal je de mate van zelfredzaamheid van een meerpersoonshuishouden: 

 • Financiën op huishoudniveau,
 • Huisvesting,
 • Organisatie van huishouden,
 • Huiselijke relaties en
 • Sociale omgeving

Wanneer kinderen deel uitmaken van een huishouden, kun je het supplement “kind(eren) in gezin” gebruiken met nog zes aanvullende domeinen:

 • Gezinsstructuur,
 • Lichamelijke verzorging,
 • Emotionele ondersteuning,
 • Socialisering,
 • Opvang en
 • Scholing.

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op vijf niveaus, van ‘’volledig zelfredzaam’’ tot ‘’acute problematiek’’. Hulpverleners kunnen deze informatie gebruiken om de best passende begeleiding aan te bieden en de ontwikkeling van de jongere of het gezin te volgen. 

Bruikbaarheid en validiteit

De ZRM-Jongeren en de ZRM-Huishoudens zijn ontwikkeld met experts uit het veld van de jeugd- en opvoedhulp, jeugdgezondheidszorg, openbare gezondheidszorg en het sociaal domein. De bruikbaarheid en validiteit van de instrumenten waren daarbij specifieke aandachtspunten. De eerste versies van de ZRM-jongeren, de ZRM-Huishoudens en de bijbehorende handleidingen die nu zijn gepubliceerd, zijn dan ook handzaam gereedschap voor hulpverleners in diverse disciplines die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen.

Gratis te downloaden

Je kunt de ZRM Jongeren en ZRM Huishoudens gratis downloaden. Ook zijn er trainingen beschikbaar voor deze instrumenten. Als u vragen heeft, horen wij dat natuurlijk graag. De ZRM-instrumenten kunnen altijd worden verbeterd en daarvoor is de feedback van gebruikers onmisbaar. Stuur uw vragen, opmerkingen of suggesties naar zrm@ggd.amsterdam.nl

Bekijk de Zelfredzaamheid-Matrix