Met jongeren persona’s maken op basis van hun leven

21-08-2019

Movisie is een pilottraject gestart om 16 persona’s samen met jongeren te maken. Een persona is een verhaal, gebaseerd op echte levensverhalen. Daarbij wordt gewerkt met een groep van circa acht jongeren die samen één verhaal vormen. De eerste vier persona's zijn gemaakt.

'Mijn naam is Ally, ik ben 25 jaar. Ik woon in een huurappartement in Almere-Buiten. Ik maak muziek en ben producer van hiphop. Op dit moment zit ik ook in een leer-werktraject omdat ik geen baan kan vinden. Vroeger leefde ik veel op straat. Het begon eigenlijk al vanaf groep 8 van de basisschool. Mijn ouders gaven geen fuck om mij en om wat ik deed. Toen mijn dochtertje geboren werd veranderde alles. Nu wil ik mensen helpen die ook problemen hebben. Mijn droom is om een platenlabel op te zetten waar jongeren een eerlijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.'
Dit is een stukje van het levensverhaal van een jongere uit Almere.

Aan de persona Ally hebben jongeren meegewerkt uit Almere die een bijstandsuitkering ontvangen en op zoek zijn naar werk. Hun situatie verschilt onderling, maar zij herkennen ook veel van elkaars leven. Het maken van zo’n persona is voor deze jongeren een compleet nieuwe ervaring die vaak ook nieuwe deuren opent.  

Jongeren als gelijkwaardige gesprekspartner

We maken persona's omdat het belangrijk is dat gemeenten en organisaties begrijpen wat jongeren bezighoudt, zodat ze hen beter kunnen ondersteunen. Maar de serie biedt ook de kans om de diversiteit van de groep jongeren in een kwetsbare positie realistisch naar voren te brengen. 

De persona’s worden ontwikkeld in allerlei gemeenten die zich hebben opgegeven voor pilots in de Aanpak 16-27. Die pilots zijn erop gericht om de aansluiting te verbeteren tussen onderwijs en werk, jongeren buiten beeld bereiken en jongeren beter voor te bereiden op hun toekomst. De jongeren worden door de projectleiders uit de pilots gevraagd mee te werken aan een persona vanuit hun eigen ervaring. 

De gemaakte persona staat niet op zichzelf. De bedoeling is om jongeren te betrekken in de pilots en hen zo meer te positioneren als gelijkwaardig gesprekspartner. Het gebeurt nog te vaak dat gemeenten en organisaties zelf programma’s, pilots, werkwijzen en projecten bedenken, zonder het perspectief van jongeren als uitgangspunt te nemen. Met persona’s proberen we de kreet ‘jongeren centraal’ in de praktijk waar te maken. 

De persona's

Sven

'Ik ben 21 jaar, werk drie dagen in de week bij Team 12 in Venlo. Team 12 is een ontwikkeltraject, maar voor mij is het gewoon werk. Mijn droom is werken als chauffeur en op mezelf wonen.' Maak kennis met Sven

Hermon

'Ik ben 18 jaar en ben op mijn 16e uit Eritrea gevlucht. Ik wil mijn school afmaken en hoop dat mijn familie naar Nederland komt. Ik wil een goede baan en opleiding, maar ik weet niet wat er kan.' Maak kennis met Hermon

Ally

'Ik ben 25 jaar en woon met mijn vriendin en dochtertje. Ik werk elke dag bij het Learn2Work project en heb een uitkering. Ik wil de muziek in, maar in de logistiek is er voor mij meer kans op werk.' Maak kennis met Ally

Damian

'Ik ben 18 jaar en zat vanaf mijn 14e in de jeugdzorg. Ik doe de entree voor de mbo-opleiding. Ik wil geen verkeerde keuzes meer maken en ga nu dus naar het ROC. Ik krijg vaak geen reactie op mijn sollicitatiebrieven.' Maak kennis met Damian

Het maken van de persona: jongeren aan zet!

We maken de persona's samen met circa acht jongeren tijdens twee bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Aan het traject is een training voorafgegaan voor de projectleiders van de pilots, het Ministerie van SZW, Ingrado en SBB. Bij de twee bijeenkomsten is één van deze betrokkenen aanwezig, zodat zij zelf de methodiek in de vingers krijgen. Als zij zelf de methodiek kennen, kunnen zij zelf een persona ontwikkelen.

Movisie leidt tijdens de twee bijeenkomsten het gesprek en beschrijft de persona op basis van de inhoud van de jongeren. Ook krijgt het verhaal letterlijk een gezicht met een illustratie van de persona. De groep jongeren bepaalt wanneer de persona af is. Zij geven de laatste klap op de persona als het verhaal en het beeld volgens hen overeenkomt met hun ervaring.

'Hij lijkt een beetje op die gozer uit die ene strip, maar het klopt wel, met dat petje en die grote broek. Hij moet alleen nog wat meer glimlachen, want we hebben nu wel goede energie', reageert één van de jongeren bij de tekening op de flipover.

Eindelijk in beeld

Een andere persona's is gemaakt samen met een groepje Eritrese jongeren. Hermon is gevlucht en heeft behoefte aan betrokkenheid van een mentor na zijn 18e levensjaar. In de bijeenkomsten praten we samen over dit soort specifieke vragen en kritieke momenten. Voor jongeren die onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdwet vallen, is verlengde jeugdzorg mogelijk, maar voor jonge statushouders is die verlenging niet aan de orde omdat zij gebonden zijn aan landelijke regelgeving. Daarnaast wordt hun toekomstperspectief in sterke mate bepaald door het slagen van gezinshereniging. Daar voelen deze jongeren zich verantwoordelijk voor en dat levert veel stress en spanning op. Deze verhalen zijn belangrijk omdat het niet alleen gaat over ‘zelfstandig functioneren’, maar ook over het leven en hoe jongeren hun leven zelf willen vormgeven. En dat zij zich bij hun eigen, persoonlijke toekomstperspectief ondersteund voelen.

Een jongere die meewerkte aan de persona Hermon: 'Mensen in Nederland moeten ons verhaal wel horen, kan het jeugdjournaal niet komen? Daar zie ik nooit een Eritrese vluchteling.'