Movisie onderzoekt eenzaamheid onder jongeren

28-05-2021

Beter begrip van welke rol eenzaamheid speelt bij jongeren helpt beleidsmakers hun beleid aan te scherpen en stelt professionals en de samenleving in staat om jongeren beter te ondersteunen. Movisie verkende daarom de actuele stand van zaken van dit vraagstuk voor wat betreft literatuur, beleid en praktijk. In gesprek met de auteurs: Jan Willem van de Maat en Susan de Vries.

Waarom is deze verkenning uitgevoerd

Jan Willem: ‘De afgelopen jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Al voor de covid-19-crisis kwamen in talkshows jongeren aan het woord die over eenzaamheid durfden vertellen en de impact die dat op hun leven had. Eigenlijk gaat het om een soort emancipatieproces. Jongeren geven aan: ‘Niet alleen ouderen voelen zich eenzaam, voor mij is dit ook een probleem. Het heeft grote invloed op mijn functioneren en waarom zou ik me ervoor schamen?’ Doordat het taboe er langzaam maar zeker vanaf gaat, stellen we onszelf steeds vaker de vraag: wat kunnen we eraan doen?’

Susan: ‘Kennis over eenzaamheid onder jongeren is versnipperd en hoe we er in Nederland voor staan op dit thema was nog onduidelijk. Eenzaamheid onder jongeren wordt nog niet zo lang onderzocht en binnen Nederland is vooralsnog een kleine groep wetenschappers actief die zich op het onderwerp richt. Ook in het gemeentelijk beleid en de praktijk lijkt eenzaamheid onder jongeren een betrekkelijk nieuw onderwerp te zijn.’

Bekijk het rapport

Lees het gehele interview op de website van Movisie