Nieuwe cijfers over kwetsbare jongeren

29-04-2021

Vorige week publiceerde de Landelijke Aanpak 16-27 nieuwe data over kwetsbare jongeren op gemeentelijk en regionaal niveau. Samen met jongeren zijn twee nieuwe persona’s ontwikkeld. Deze laten zien welke specifieke situaties spelen binnen een doelgroep. Via datavisualisaties zie je hoeveel jongeren in jouw gemeente of regio dezelfde kenmerken hebben. 

De verhalen uit de persona’s van 16-27 zijn vanuit het perspectief van de jongeren ontwikkeld en geven zo een goed beeld van waar jongeren in hun weg naar volwassenheid tegen aan kunnen lopen. Deze jongeren zijn kwetsbaar op één of meerdere domeinen binnen de BIG 5 en ontvangen vaak ondersteuning op één van deze domeinen. De persona’s helpen jeugdprofessionals en gemeenten een beter beeld te krijgen van de specifieke situaties die spelen binnen de doelgroep. Ook helpt het gemeenten om te zien waar domeinen elkaar overlappen en waar samenwerking nodig is. 

Persona’s worden geteld

Van een aantal van deze persona’s brengen wij in kaart hoeveel jongeren er zijn die dezelfde kenmerken hebben als de beschreven fictieve persoon. Middels datavisualisaties kun je zien hoeveel jongeren dit zijn in jouw gemeente of regio. De visualisaties zijn te vinden op de pagina Cijfers.

Nieuwe groepen jongeren in beeld

Dit keer worden de persona’s Noah en Jamie verder uitgelicht. Jamie is 21 jaar, heeft geen diploma en volgt geen opleiding meer. Ze werkt wel, maar is niet economisch zelfstandig. Ze wilt graag op zichzelf wonen, maar het lukt haar niet om een woning te vinden. Noah is een voortijdig schoolverlater uit mbo niveau 2. Nu zit hen zonder werk en zonder opleiding. Tegelijkertijd heeft hen te maken met psychische klachten. In de datavisualisaties zie je hoeveel Jamie’s en Noah’s er in jouw gemeente of regio wonen.

Benutten van de cijfers

Wat kun je als gemeente of jeugdprofessional met deze cijfers? Cijfers op zichzelf geven zelden een volledig beeld van de werkelijkheid. De cijfers zijn vooral bedoeld om samen met partners te bespreken. Samen ga je in gesprek om de cijfers te duiden en een beeld te krijgen van de stand van zaken in jouw gemeente of regio. Hierbij kun je ook gebruik maken van aanvullende data uit je eigen organisatie of uit openbare databronnen. Tijdens het gesprek richt je je vervolgens op de beantwoording van de volgende vier vragen:

  1. Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten uit onze dagelijkse praktijk?
  2. Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren? Wat is het verhaal achter deze cijfers?
  3. Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  4. Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Meer informatie en andere interessante datavisualisaties vind je op onze website.