Nieuwe handreiking over duurzame jongerenpartcipatie

25-01-2021

Hoe bereik en activeer je jongeren succesvol als gemeente? Hier geeft de nieuwe handreiking Duurzame Jongerenparticipatie handvatten voor. De dialoog tussen jongeren en besluitvormers is hard nodig door de coronamaatregelen. Maar ook juist voor de lange termijn is een goede dialoog belangrijk om jongeren succesvol te bereiken en te betrekken bij beleid en uitvoering.

"Met deze NJi handreiking, in samenwerking gemaakt met de VNG, NJR, Number Five Foundation en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben we up to date kennis over jongerenparticipatie omgezet in concrete acties voor gemeenten." – Willeke van Sleeuwen, adviseur passende hulp, Nederlands Jeugdinstituut.

Deze handreiking is gebaseerd op de kennis en geleerde lessen van een ongekend diverse groep kinderen, jongeren, jongerenorganisaties, besluitvormers, kennisinstituten, wetenschap en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Alle stemgeluiden zitten erin, zowel die van jongeren als die van volwassenen. Gemeenten kunnen deze uitgebreide kennis over jongereninspraak omzetten in actie.

Lees de handreiking

Tip

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Willeke van Sleeuwen, adviseur passende hulp bij het Nederlands Jeugdinstituut (w.vansleeuwen@nji.nl)