Nieuwe tool brengt kwetsbare jongeren in beeld bij gemeenten

19-04-2019

Het inlichtingenbureau heeft op verzoek van het Rijk en gemeenten een tool ontwikkeld om kwetsbare jongeren in beeld te krijgen. Door een koppeling van bestanden kan iedere gemeente maandelijks een rapportage ontvangen (BSN nummers) van jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar, zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. 

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract en ontvangen lagere beloningen. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij gemeenten. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op verzoek van gemeenten heeft het Inlichtingenbureau de functionaliteit ‘jongeren in beeld’ ontwikkeld. 

Gemeenten krijgen daarmee rapportage over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als blijkt dat zij:

  • Geen startkwalificatie hebben;
  • Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
  • Geen werk of te weinig inkomen (< 473,- per maand)  hebben;
  • Geen uitkering (ongeacht bedrag) hebben.

De tool koppelt gegevens van DUO met die van UWV en de gemeentelijke basisregistratie personen. De gemeente moet het Inlichtingenbureau autoriseren voor raadpleging van het BRP. Dit autorisatietraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken.

Meer informatie

www.inlichtingenbureau.nl