Ondersteuning van jongeren op de drempel van volwassenheid

05-04-2021

Hoe kan professionele ondersteuning beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren en bijdragen aan hun veerkracht en volwassenwording? Het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) interviewde jongeren van 16 en 17 jaar om een beter beeld te krijgen van hun leefwereld. De opbrengsten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport.

Dit rapport geeft een inzicht in de ervaringen van jongeren, waar ze ondersteuning zoeken en vinden en wat ze daarin als helpend ervaren. In het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan die beleidsmakers kunnen helpen om de ondersteuning beter te organiseren. Zoals: werk niet te instrumenteel en planmatig, en wees je bewust van de grote rol van school en versterk preventieve basisinfrastructuur.

Ook professionals krijgen handvatten om te verbeteren en te reflecteren op het betrekken van ouders en informele netwerk, over bejegening en aansluiten bij het perspectief van jongeren. Het rapport biedt perspectief voor toekomstgericht werken met jongeren dat meer voldoening geeft aan zowel jongeren als professionals.  

Hogeschool InHolland, dat een bijdrage leverde aan het onderzoek, is een van de partners van het NJi die zich actief inzetten voor het vergroten van kennis over toekomstgericht werken met jongeren in overgang naar volwassenheid.

Lees het volledige rapport

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) kun je contact opnemen met Roel van Goor via e-mail (roel.vangoor@inholland.nl) of telefoon (06 - 43 58 37 31).