Onderzoek naar begeleiding van alleenstaande vreemdelingen

12-01-2021

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die 18 jaar worden, lopen tegen verschillende problemen aan. Tot hun 18e zijn er veel voorzieningen en krijgen zij ondersteuning vanuit Nidos. Daarna stopt deze hulp. Zij vallen dan terug op reguliere voorzieningen vanuit gemeenten.

Uit onderzoek blijkt dat de tijd om zich voor te bereiden op zelfstandigheid in een onbekende samenleving vaak te kort is. En de overdracht van Nidos naar gemeenten niet altijd goed gaat. Een deel van de amv's raakt daardoor in financiële en psychische problemen.

Begeleiding 

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek naar de begeleiding van deze jonge mensen. Ook willen zij meer inzicht krijgen in de ervaringen van amv's rondom en in de eerste jaren na hun 18e levensjaar. Welke oplossingen en ondersteuning verwachten zij en wat mógen zij in redelijkheid van gemeenten en Nidos verwachten? En wat hebben gemeenten nodig om daaraan te voldoen? De ombudsmannen kijken daarbij ook wat de rol van het Rijk is als stelselverantwoordelijke.

Bron: sociaalweb.nl