Online meedenksessie gegevensdeling en 16-27

28-04-2020

Op 31 maart kwamen zo’n 30 gemeenten van het landelijk gemeentelijk netwerk online bij elkaar om te praten over gegevensdeling en privacy bij jongeren in een kwetsbare positie.

Ervaringen uitwisselen

Leon Sonnenschein (Programmamanager Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein Rijk/VNG) vertelde de deelnemers eerst over zijn ervaringen met gegevensverwerking en privacy als organisatievraagstuk. Bij het delen van gegevens staan volgens Leon drie vragen centraal: wat mag er juridisch? Hebben we het goed ingericht? En hoe delen we gegevens zorgvuldig en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de jongere?  Hans Versteeg (Privacy en gegevensdeling zorg en veiligheid, VNG) vertelde over de aanpak van gegevensdeling in vergelijkbare domeinen. Ervaringen daar leren dat het belangrijk is om een gezamenlijke aanpak te hebben, met een goede juridische basis en een praktische uitvoerbare werkwijze. Ook moet er oog zijn voor het lerende aspect: je moet samen blijven doorontwikkelen. Vervolgens gingen Hans en Leon in gesprek met gemeenten. Waar lopen zij tegenaan op het gebied van gegevensdeling en 16-27? Hoe ziet hun werkwijze eruit? En hoe is de samenwerking en privacy nu geborgd?

Vervolgstappen

Tijdens de meedenksessie zijn er met dank aan de actieve deelnemers heel veel vragen opgehaald:

  1. Vragen op het gebied van ‘wat mag’ qua gegevensverwerking? Wat mag bij het genereren van beleidsinformatie, bij vroegsignalering, bij het behandelen van casussen, bij handhaving en toezicht?
  2. Vragen op het gebied van: hoe organiseren we de samenwerking?
  3. Praktisch m.b.t. gegevensverwerking
  4. Diversen
  5. Hoe gaan we van elkaar leren
  6. Informatief (wetgevingstrajecten)

 

Op basis van deze vragen wordt door Leon Sonnenschein, Hans Versteeg en Edgar Oomen verder uitgewerkt hoe de landelijke ondersteuning op het gebied van gegevensdeling en 16-27 eruit moet zien. Dit gebeurt samen met een aantal gemeenten die al actief bezig zijn met gegevensdeling en 16-27. Er wordt o.a. gewerkt aan een overzicht van veelgestelde vragen en praktische antwoorden en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een generieke handreiking op te stellen voor het inrichten van gegevenswerwerking bij samenwerking. Werk je bij een gemeente en wil je op de hoogte worden gehouden over het vervolg, of wil je meedenken? Meld je bij mlamers@zunderdorp.nl

Niet alleen door gemeenten wordt aan de verbetering van gegevensdeling en 16-27 gewerkt, maar ook door anderen kernteampartners van 16-27. Edgar Oomen, VNG projectleider integrale aanpak jongvolwassenen,  gaat met de kernteampartners afstemmen hoe deze trajecten elkaar verrijken.

Meer informatie

Op de besloten community van het gemeentelijk netwerk 16-27 worden allerlei voorbeelden gedeeld vanuit gemeenten. Ook vind je daar de presentaties die zijn gegeven tijdens de meedenksessie. Werk je bij een gemeente en wil je toegang tot deze besloten community? Mail dan naar mlamers@zunderdorp.nl. We zijn altijd op zoek naar jullie goede voorbeelden en producten op het gebied van gegevensdeling 16-27. Hebben jullie een DPIA, een verwerkersovereenkomst, convenanten, toestemmingsformulieren, folders over gegevensdeling voor jongeren, etc.? Dan ontvangen we ze graag? Jullie kennis kan goed worden gebruikt in het vervolgproces en is behulpzaam voor andere gemeenten.