Positief gedrag onder jongeren bevorderen. Wat kun je doen als gemeente?

23-10-2020
Netwerk & vrije tijd

Wat kun je als gemeente doen om gewenst gedrag onder jongeren te bevorderen? Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief, bevestig wat al goed gaat en benoem vooral ook dat wat wél kan. 

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft drie concrete tips voor gemeenten om gewenst gedrag onder jongeren te bevorderen. Deze inzichten zijn opgedaan in een verkennend onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut hiernaar heeft gedaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren de coronamaatregelen belangrijk vinden en naleven? Onderzoek toont aan dat het belangrijk is jongeren hierin hun eigen weg te laten vinden. 

Tip 1: Ga met jongeren in gesprek

Laat jongeren actief meedenken over maatregelen en maak ze samen. Jongeren zijn sneller geneigd zijn om zich aan de coronamaatregelen te houden als zij zich betrokken voelen bij de samenleving en als zij zich gehoord voelen. Neem als gemeente daarom het initiatief om het gesprek met jongeren aan te gaan over de maatregelen én hoe zij denken dat het anders kan. 

Hieronder lichten we drie voorbeelden uit van gemeenten die jongeren actief betrekken bij het vormgeven van actieplannen of maatregelen:

  • Rotterdam: burgemeester Aboutaleb heeft de studentenverenigingen opgeroepen om met het beste idee te komen om het aantal besmettingen terug te dringen. Hier is een prijs van 10.000 euro voor uitgeloofd.
  • Hengelo: de gemeente Hengelo heeft met hun Baas-boven-Baas campagne alle Hengelose kinderen en jongeren tot 14 jaar opgeroepen om in een app te delen hoe de samenleving er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien. In een video zijn de reacties gebundeld en aan Mark Rutte gepresenteerd.
  • De gemeenteraad van Goes roept jongeren op om ideeën aan te dragen die bijdragen aan een zinvol, leefbaar en vernieuwd Goes in coronatijd. Jongeren worden aangespoord om met leuke en uitvoerbare ideeën te komen.

Tip 2: Zorg dat je online zichtbaar bent

Jongeren hechten veel waarde aan de meningen en oordelen van leeftijdsgenoten. Wees daarom zichtbaar met jouw boodschap waar jongeren zich bevinden: online. Betrek jongeren via online omgevingen. Wees betrouwbaar en beschikbaar in het delen van online informatie en blijf online in contact over hun afwegingen omtrent de coronamaatregelen.

Hier vind je drie online initiatieven van gemeenten:

  • De gemeente Ooststellingwerf ging door middel van een 'Quest & Chat' in gesprek met 100 jongeren over hoe ze zich voelen in deze coronatijd.
  • De jeugdburgemeester van de gemeente Bronckhorst heeft in een video een oproep gedaanom te horen wat kinderen en jongeren bezighoudt in deze bijzondere tijd. Ook heeft de jeugdburgemeester gevraagd wie mee wil denken over Nederland na corona.
  • Kijk naar wat voor jongeren belangrijk is. Op initiatief van de Jongeren Denktank Crisis (JDC) bedachten 2000 jongeren van 16-35 jaar 1500 ideeën voor het oplossen van de corona-crisis. Dit deden zij op het gebied van opleiding, werk en wonen. In de app van de JDC kunnen de jongeren met elkaar in gesprek om de ideeën uit te werken. Dit is geen initiatief van een gemeente, maar wel een mogelijke inspiratiebron voor gemeenten.

Tip 3: Maak een campagne gericht op jongeren

Als gemeente sta je voor de uitdaging om jongeren te informeren en te bereiken op een manier die hen aanspreekt. Belangrijk hierbij is om jongeren vooraf te betrekken, bijvoorbeeld bij het maken van een campagne. Op die manier zorg je ervoor dat de campagne goed aansluit bij de doelgroep.

Er zijn een aantal gemeenten die samen met jongeren campagnes hebben bedacht. We lichten er een aantal uit:  

  • De gemeente Den Haag heeft een specifieke website voor studenten opgezet omtrent de relevante corona-maatregelen voor deze groep. Studenten roepen hun leeftijdsgenoten op zich aan de maatregelen te houden en te laten testen, bijvoorbeeld 'Een coronatest is gratis, je oma onbetaalbaar'. De posters en video's zijn mede tot stand gekomen dankzij ideeën en wensen van jongeren, onderwijsinstellingen en studie- en studentenverenigingen.
  • Amsterdam Nieuw-West: Jongeren uit de wijk Nieuw-West dachten mee over de campagne om jongeren te wijzen op hun verantwoordelijkheid, om er met elkaar over te praten en gemotiveerd te blijven om de regels op te volgen.
  • De gemeente Diemen zet in op een positieve benadering in hun campagne. In de campagne vertellen jongeren zelf waarom het voor hen zo belangrijk is om aan de regels te houden om anderen te inspireren.

Meer informatie

Bekijk de NJi-Themapagina Gedragsbeinvloeding jongeren

Bekijk het NJi-onderzoek Gewenst gedrag van jongeren bevorderen en bevestigen