Regionaal 'knooppunt 16-27': bredere samenwerking van organisaties

13-09-2019
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Op de Noord-Veluwe leidt ketensamenwerking, op bestuurlijk niveau én op de werkvloer, tot meer mogelijkheden voor kwetsbare jongeren. Schakel voor schakel wordt die samenwerking gecreëerd, met als basis een gedeelde ambitie.

Zo kent de Noord-Veluwe, een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, de Regiegroep Maatschappelijke Zorg, met vertegenwoordigers van gemeenten en zorgorganisaties. 'Zij zetten knelpunten en ontwikkelpunten op de agenda', vertelt Gerrit Huisman, 'transformatieversneller' op de Noord-Veluwe. 'Daar komen werkgroepen uit voort die thema's oppakken. Een van die thema's is de ontwikkeling van de aanpak voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar.'

Landelijke pilot

De regio Noord-Veluwe schreef zich in voor de pilot Werken met een toekomstplan omdat ze bij een eerdere landelijke pilot goede ervaringen hadden opgedaan. Ook nu heeft deze pilot al veel opgeleverd, ziet Huisman. Zo zijn interessante inzichten opgehaald bij de gezamenlijke knelpuntenanalyse. En de pilot heeft bijgedragen aan het ontstaan van het regionale 'knooppunt 16-27': een nog bredere samenwerking van organisaties en sectoren. 'Ook in onze regio zag je dat er eilandjes waren ontstaan. Niet alleen wij zijn bezig met de aanpak 16-27, maar veel meer partijen.'

Samen met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarom bijeenkomsten georganiseerd, eerst met managers en daarna met professionals, vanuit onder meer leerplicht, Wmo, Participatiewet, Centrum voor Jeugd en Gezin, zorginstellingen, straathoekwerk, welzijnswerk en MEE. Ook jongeren hebben als ervaringsdeskundigen deelgenomen. Gerrit Huisman is 'transformatieversneller' op de Noord-Veluwe. In die rol is hij betrokken bij verschillende projecten ('proeftuinen'), onder andere rondom beschermd wonen.

Zoek elkaar op

Huisman is enthousiast over de bijeenkomsten. 'Iedereen deelt waar die mee bezig is en haalt informatie op.' Het gevolg is dat professionals elkaar beter weten te vinden. Hij geeft het voorbeeld van een meisje met een uitkering, die in een impulsieve bui haar baan opzegt. Vervolgens heeft ze spijt van haar actie, maar haar uitkering is ze kwijt. 'De hulpverlener belt nu makkelijker met de collega bij de gemeente, omdat ze bij elkaar aan tafel zaten. Dit is de situatie, het meisje heeft ervan geleerd, wil je met me meedenken hoe we die uitkering weer kunnen opstarten?'

Zo'n gezamenlijke bijeenkomst is dan niet alleen waardevol voor het contact dat is gelegd tussen professionals. Ook het gezamenlijk uitspreken van de ambitie om er voor de cliënt te zijn heeft een positief effect. 'Werkers dachten vaak dat er bijvoorbeeld bij de gemeente weinig mogelijk is. Maar nu hebben ze het de gemeente horen zeggen. Dus zijn ze gemotiveerder om contact op te nemen.'

Voor zo'n verbreding en verdieping van de regionale samenwerking zijn juist landelijke partners waardevol, heeft Huisman ervaren. 'Zeker om die samenwerking op te starten en een tijdje aan te jagen. Voor ons heeft de landelijke pilot daar zeker aan bijgedragen.'