Resultaatgerichte begeleiding met de Routekaart RMC

02-04-2021
Onderwijs

De Routekaart RMC, ontwikkeld door Ingrado, beschrijft een methodische werkwijze voor de RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC.

Het ontwikkelen van een routekaart voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) is een wens die al langer bestond en die we nu hebben gerealiseerd. Met vereende krachten is de routekaart eind 2020 afgerond. Nu ook mooi vormgegeven inclusief een overzichtelijke samenvatting van de routekaart.

Deze routekaart beschrijft een methodische werkwijze voor de RMC en sluit aan op de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) die in 2017 is ontwikkeld voor leerplichtige kinderen en jongeren. De routekaart voor de RMC heeft betrekking op jongeren van 18 tot 23 jaar en indien mogelijk tot 27 jaar. De routekaart is bedoeld als handreiking, een hulpmiddel bij de uitvoering van de taken van de RMC.

Bekijk de samenvatting van de routekaart

Lees meer op de website van Ingrado