Ruim twee derde van de schoolverlaters uit het vso wacht een uitkering

30-10-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen na hun opleiding nauwelijks aan het werk. Ruim 4.240 vso-leerlingen stroomden na afronding van het schooljaar 2015-2016 uit naar  de arbeidsmarkt. Twee jaar later had slechts 24 procent van deze jongeren werk. 69 procent van de uitstromers had in 2018  een uitkering. Eén op de tien jongeren die uitstroomde naar de arbeidsmarkt had in 2018 geen werk en geen uitkering.

Met name jongeren met een uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ belanden bijna altijd in  een uitkering. Het gaat om ruim negen op de tien jongeren. Bij jongeren met een uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ gaat het om bijna 60 procent van de jongeren, terwijl deze jongeren tijdens hun opleiding juist worden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt.

Uitstroom vso

In 2015-2016 verlieten ruim 10 duizend jongeren het voortgezet speciaal onderwijs. Van hen stroomde een deel door naar het reguliere onderwijs, namelijk 47 procent van de jongeren. Ook een deel van de jongeren met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ (35 procent) of ‘dagbesteding’ (4 procent) bleef in het onderwijs. Daarnaast keerde 7 procent van de jongeren na uitstroom nog terug in het onderwijs. De jongeren uit het vso die in het onderwijs bleven, kwamen voornamelijk in het vmbo of mbo terecht.

Moeite met vinden van baan

De cijfers laten zien dat het voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, waarvan een groot deel zich op de arbeidsmarkt richt, moeilijk is om werk te vinden. De aansluiting met de arbeidsmarkt blijft lastig. Vanuit de landelijke aanpak 16-27 brengen we deze groep daarom graag onder de aandacht. We willen  benadrukken dat integrale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorg en arbeidsmarkt noodzakelijk is om tot de juiste ondersteuning en oplossingen te komen zodat deze jongeren een baan kunnen vinden en vasthouden. Dat draagt immers bij aan een positieve ontwikkeling en minder (sociaaleconomische) afhankelijkheid.

Effect van de coronacrisis

Een aandachtspunt hierbij is het effect van de coronacrisis op het aantal beschikbare stageplekken en leerbanen. In het mbo zien we dat hierin grote tekorten zijn ontstaan, met name in de sectoren orde en veiligheid, horeca, welzijn, ict en zorg. Het ontbreken van stage- en leerplekken maakt de stap van (voormalig) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs naar de arbeidsmarkt nog ingewikkelder.