Ruimte voor gemeenten bij inzetten verlengde jeugdhulp

24-02-2020
Zorg

In het factsheet Verlengde jeugdhulp wordt de reikwijdte van verlengde jeugdhulp uitgelegd. In principe eindigt jeugdhulp op het moment dat een jongere 18 jaar wordt, maar een gemeente kan onder bepaalde voorwaarden de jeugdhulp verlengen op grond van de Jeugdwet. Gemeenten hebben ruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet, maar weten deze ruimte niet altijd goed te benutten. Daarom is het factsheet Verlengde Jeugdhulp gemaakt.

Dit factsheet geeft meer duidelijkheid over de ruimte die gemeenten hebben bij het verlengen van jeugdhulp. We spraken met Yamuna Ditters, onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut, die het factsheet samenstelde. De inhoud van dit factsheet is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Waarom is dit factsheet belangrijk?

“Het is belangrijk dat gemeenten beter begrijpen wanneer zij verlengde jeugdhulp kunnen inzetten. Op het moment dat gemeenten dit beter begrijpen, dan wordt jongeren niet ten onrechte verlengde jeugdhulp onthouden met als argument dat het niet zou mogen van de wet.”

Wat is de belangrijkste boodschap?

“In de Jeugdwet staat onder welke voorwaarden er sprake kan zijn van een plicht tot verlengde jeugdhulp voor gemeenten. Dit staat gemeenten echter niet in de weg om de verlengde jeugdhulp in de praktijk ruimer toe te passen als een jongere dit nodig heeft!”

Hoe gaan gemeente om met de beleidsvrijheid bij het verlengen van jeugdhulp?

“Nu wordt de mogelijkheid van verlengde jeugdhulp onvoldoende benut, doordat de wettelijke bepaling nog weleens verkeerd wordt geïnterpreteerd. Deze wettelijke bepalingen worden vaak dwingender gelezen dan nodig is.”

Factsheet Verlengde Jeugdhulp.pdf

PDF - 58.29 KB