Schoolleiders pleiten voor het snel heropenen van middelbare scholen

18-02-2021
Onderwijs

Schoolleiders van middelbare scholen in diverse steden in de Randstad pleiten in een open brief aan demissionair minister Arie Slob (ministerie van OCW) voor een snelle heropening van de scholen.

"Het elastiek dreigt te knappen", schrijven de rectoren en directeuren die de brief ondertekenden. "De ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen." Volgens de ondertekenaars zijn tot nu toe alleen schijnoplossingen bedacht. Een voorbeeld hiervan is volgens de schoolleiders het door het OMT voorgestelde testbeleid voor scholen.

De rectors en directeuren geven toe dat het heropenen van de middelbare scholen ook risico's met zich meebrengt. "De risico's voor leerlingen zijn echter groter wanneer we de scholen dicht houden." Ze geven aan dat de leerlingen te maken hebben met een vertraging van het onderwijs. "Het is aan ons om een oplossing te verzinnen voor die vertraging."

Lees de volledige brief van de schoolleiders