SCP: coronacrisis heeft grote impact op jongvolwassenen

05-03-2021

Kwetsbare groepen in de samenleving zoals jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau, zijn er sinds de coronacrisis verder op achteruit gegaan. De verschillen tussen groepen worden onder invloed van corona groter. Dat blijkt uit het rapport Een jaar met corona van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In hetrapport Een jaar met corona blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020. De economische gevolgen lijken, mede door de steunmaatregelen, voor veel mensen relatief beperkt. Daarnaast zijn sociaal-maatschappelijke effecten van deze crisis als psychische druk en eenzaamheid, nu al zichtbaar. Het SCP pleit daarom voor een integrale aanpak van de crisisbestrijding en om snel met herstelbeleid te starten.

Kwetsbaarheden verder vergroot

Waar in de eerste maanden saamhorigheid heerste, is het sociaal vertrouwen tijdens de tweede golf afgenomen en ervaart men meer wrijving tussen groepen. De impact van een jaar lang coronacrisis vergroot kwetsbaarheden die we als samenleving daarvóór al hadden, aldus het SCP, zoals risico’s van de flexibele arbeidsmarkt voor economisch kwetsbare groepen.

Impact op jongvolwassenen

Op jongvolwassenen, en zeker op degenen met een lage sociaaleconomische status, heeft de coronacrisis ook volgens het onderzoek grote impact. Jongvolwassenen zijn kwetsbaar omdat zij relatief vaak hun baan hebben verloren. Maar deze groep is op meer punten hard geraakt door de coronacrisis, bijvoorbeeld door de maatregelen om de contacten van mensen in te perken. Jongvolwassenen zijn gemiddeld minder tevreden met het leven dan andere groepen. Daarnaast is het psychisch welbevinden onder hen sterker gedaald sinds corona.

Lees het rapport van het SCP