Stijging aantal schoolverlaters

02-10-2020
Onderwijs

Na een jarenlange daling van het aantal jongeren dat zonder een diploma school verlaat, stijgt dit aantal weer. In het schooljaar 2018-2019 waren er ongeveer 32.100 schoolverlaters, ruim 1.800 meer dan het schooljaar ervoor. Dat blijkt uit het SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2020’.

Doelstelling buiten bereik 

Door de stijging komt het aandeel voortijdig schoolverlaters ruim boven de 2 procent. Het streven van de overheid dat in 2024 maximaal 20.000 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, raakt daarmee steeds meer buiten bereik.

Meer schoolverlaters door multiproblematiek

Uit een eerder CBS-onderzoek blijkt dat het aandeel voortijdig schoolverlaters vooral hoog is onder jongeren die te maken hebben met multiproblematiek (6,1 procent). Het gaat om jongeren die meerdere problemen tegelijk hebben, verdeeld over de thema’s gezondheid, opvoeding, criminaliteit en slachtofferschap en de financiële situatie. 

Coronacrisis

Door de coronacrisis dreigt de groei van het aantal voortijdig schoolverlaters de komende tijd verder toe te nemen. Er zijn signalen dat leerlingen en studenten tijdens het thuisonderwijs te maken hebben met concentratie- en motivatieproblemen en dat er jongeren zijn die uit beeld zijn geraakt bij de scholen. Daarnaast lijkt door de crisis het aantal jongeren met psychische klachten toe te nemen.

Bekijk het SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland 2020’

Bronnen: SCP en CBS