Tekort aan stageplekken iets afgenomen

28-09-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Het tekort aan stages en leerbanen is iets gedaald. Op het mbo hebben 18.895 studenten geen stageplek, terwijl in augustus 21.000 mbo’ers nog zonder stage zaten. 

Arbeidsmarktregio’s

Per arbeidsmarktregio zijn de grootste tekorten in Groot Amsterdam: 685 leerbanen en 3.047 stages, in Holland Rijnland 101 leerbanen en 1.864 stages en Rijnmond 206 leerbanen en 1.305 stages. De minste tekorten tonen Helmond-De Peel (4 stages), Gorinchem (8 stages) en Rivierenland (17 stages).

Marktsegment

Per marktsegment zijn de grootste tekorten bij welzijn: 81 leerbanen en 2.157 stages, bij zorg 161 leerbanen en 1.895 stages en bij office 28 leerbanen en 1.194 stages. De minste tekorten zijn bij gespecialiseerde aanneming (15 leerbanen), creatief vakmanschap (30 stages) en carrosserie (37 leerbanen). Bij rail en infra zijn geen tekorten gemeld.

Oorzaken tekorten

De oorzaken van de tekorten verschillen per marktsegment. In 44% van de gevallen noemen scholen het coronavirus als oorzaak. Maar in de zorg wordt corona juist minder als oorzaak aangewezen, en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker als knelpunt ervaren.

In kunsten en entertainment is er minder tijd en ruimte om op te leiden en melden scholen een afname aan leerbedrijven. Deze sector is ook zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Voor de entreeopleidingen wordt specifieke begeleiding in 96% van de gevallen genoemd als oorzaak van stagetekorten, terwijl dit voor alle sectoren samen geldt voor circa 20%.

Bron: SBB