In twee weken naar succesvolle jongerenparticipatie

23-12-2020

Gemeenten ontvangen vanuit het Jeugdpakket extra budget vanuit het Rijk voor het welzijn van jongeren. Dit extra budget is bedoeld om winteractiviteiten voor jongeren te organiseren. De urgentie is dan ook hoog. Jongeren ervaren door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Het NJi stelde een stappenplan op vanuit actuele kennis uit het veld. Dit stappenplan is bedoeld als kader van waaruit gemeenten activiteiten voor jongeren kunnen organiseren om hun welzijn te verbeteren. In dit stappenplan worden concrete handvatten gegeven om binnen twee weken succesvol de winteractiviteiten samen met jongeren op te kunnen zetten. Op deze pagina vind je het overzicht en een uitleg van alle stappen om zo binnen twee weken tot succesvolle winteractiviteiten te komen voor en vooral sámen met jongeren! Ook vind je er een infographic waarin de stappen voor succesvolle jongerenparticipatie in beeld worden gebracht.

Stappenplan

Week 1: Interne afstemming

1. Bepaal de belangrijkste doelgroepen voor de activiteiten en betrek jongeren continu.
2. Stem intern bewust af welke rol je als gemeente wilt pakken.
3. Stel leidende principes op: vuistregels voor succesvolle activiteiten.
4. Maak een framework om tot succesvolle activiteiten te komen.
5. Bepaal samen hoe je het succes van de activiteiten meet en daarop acteert.

Week 2: Naar buiten toe

6. Werk samen met relevante samenwerkingspartners voor een vliegende start.
7. Succesvolle communicatie: sluit aan bij de leefwereld van jongeren.
8. Activiteiten organiseren: wat zijn de bouwstenen voor succes?
9. Succes op de lange termijn: het meenemen van geleerde lessen.

Infographic stappenplan

Infographic: stappenplan voor succesvolle jongerenparticipatie

Infographic: stappenplan voor succesvolle jongerenparticipatie

PDF - 2.67 MB

Credits: cracco illustration

Bekijk het volledige stappenplan op de website van het NJi

Inspiratie voor winteractiviteiten

  • Op deze pagina van het Nederlands Jeugdinstituut vind je meer informatie over alle regelingen omtrent jongerenparticipatie en inspiratie voor online winteractiviteiten
  • Op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo'n 30 ideeën en projecten verzameld waar vanuit gemeenten aan wordt gewerkt in het kader van het Jeugdpakket. Je kan activititeiten zoeken op grootte van gemeente of stad.
  • Kijk de webinar VNG dialoog: perspectief bieden aan jongeren (oud&nieuw en verder) van 17 december 2020 hier terug. De gemeente Helmond nam de deelnemers mee in hun aanpak, Jongerenwerkorganisatie R-Newt deelde hun lessen en Bas Wijnen (het Nederlands Jeugdinstituut) ging in gesprek over hoe jongeren effectief bereikt en betrokken kunnen worden en wat gemeenten kunnen doen om hun rol omtrent jongerenparticipatie succesvol in te vullen.