Twintig beleidsvoorstellen tegen jongerendakloosheid

10-07-2019
Wonen

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft een initiatiefvoorstel met twintig beleidsvoorstellen voor gemeenten ontwikkeld. De voorstellen moeten dak- en thuisloze jongeren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk leven en een plek om te wonen, daarnaast helpen de voorstellen volgens SZN om de instroom van nieuwe dak- en thuisloze jongeren te voorkomen.

In het initiatiefvoorstel staan voorstellen rondom wonen, inkomen, onderwijs, werk en passende begeleiding. Bij ieder voorstel is omschreven wat het resultaat is van het beleid. Raadsleden kunnen het initiatiefvoorstel kosteloos gebruiken voor het opstellen van beleid voor hun eigen gemeente.

De twintig voorstellen zijn onder andere tot stand gekomen door gesprekken met jongeren die zelf dak- of thuisloos zijn geweest. Zonder een thuis lukt het jongeren niet om te werken aan hun toekomst. Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg voor kwetsbare jongeren, maar volgens SZN komt de hulp vaak pas op gang als de jongeren al op straat staan.

Uit de meest actuele cijfers blijkt dat in 2016 naar schatting 10.700 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dakloos waren. Deze jongeren hebben meestal een verleden in de jeugdzorg en hebben vaak te maken met meervoudige problematiek, zoals psychische of financiële problemen, verslaving en zijn soms verstandelijk beperkt. Ze hebben weinig inkomen en veelal geen opleiding of werk.

Ruimte in wet en regelgeving

Het Nederlands Jeugd Instituut verkende met Movisie de mogelijkheden om ruimte in de wet- en regelgeving rondom de participatiewet beter te benutten, onder andere om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Daarnaast heeft Aanpak 16-27 vijf tips geformuleerd voor het benutten van de ruimte binnen de wet- en regelgeving. 

Meer informatie