Vernieuwde Participatiescan: samen voor betere kansen op werk

07-10-2019
Onderwijs
Werk & inkomen

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

Wat is de Participatiescan?
De Participatiescan helpt regionale netwerken bij het verbeteren van de gezamenlijke aanpak om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers/werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en Zorg om het juiste gesprek te voeren en tot een effectieve werkagenda te komen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren in een kwetsbare positie een betere kans hebben op werk wanneer alle betrokken partijen rondom de jongeren voldoen aan een aantal succesfactoren. De participatiescan maakt het mogelijk om samen met netwerkpartners verbeteracties te formuleren ten aanzien van deze succesfactoren en een gezamenlijk werkagenda op te zetten.

Hoe werkt de participatiescan?
In de scan staan 20 vragen over vastgestelde succesfactoren. De vragen die beantwoordt worden met de netwerkpartners gaan over vier thema’s:

  • Focus op werk en talent
  • Kwaliteit en begeleiding
  • Randvoorwaarden goede begeleiding
  • Effectieve samenwerking
Resultaten in de participatiescan

Ook vind je in de Participatiescan een informatie over tools, goede praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en andere relevante kennis en inzichten om minder-zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Doe de Participatiescan