Verslag digitale leercirkel Kwint/Ozdil- een soepele overgang naar werk

29-06-2020
Onderwijs
Werk & inkomen

Op 15 juni vond er een digitale leercirkel van de pilot Kwint/Özdil plaats. Minister van Engelshoven heeft opgeroepen om deel te nemen aan deze bijeenkomst.  De bijeenkomst van 6 april op locatie mbo Rijnland kon helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen rondom corona. Daarom  een online bijeenkomst waarin we dieper op de drie verschillende fases ingingen van de route mbo naar werk.

De zes regio’s experimenteren met de nazorg aan hun kwetsbare mbo-studenten tijdens werk. Vanzelfsprekend heeft deze nazorg een sterke verbinding met de voorbereiding op de arbeidsmarkt en de overgang naar de arbeidsmarkt. De drie fasen zijn in kleinere groepen besproken en de opbrengsten zijn plenair gedeeld. In deze huidige ‘coronaperiode’ waarin jongeren meer moeite om aan een baan te komen, is de relevantie van deze pilot alleen maar toegenomen. Om maatschappelijke uitval en onbenut talent te voorkomen, is er aandacht nodig voor deze kwetsbare groep jongeren uit het mbo.

Wie waren er?

Naast de deelnemers aan de van de pilot Kwint/Özdil uit de zes regio’s geniet de pilot ook veel belangstelling uit andere regio’s. Van de 104 deelnemers was 57% betrokken bij een van de pilots uit de zes regio’s. Van de pilotdeelnemers was regio Amsterdam waaronder ook Zaanstad valt, met 28% het meest vertegenwoordigd.

Opening

De organisatie lag in handen van Ingrado met medewerking van een aantal mensen uit verschillende pilotregio’s. Na een hartelijk welkom werd de vlog getoond van een bezoek aan de minister waarin de inhoud van de pilot met de minister is besproken. Hierna gingen alle aanwezigen virtueel uiteen in tien verschillende tafels om in een gemêleerd gezelschap de drie fases te bespreken in de route van school naar werk. Dit wordt ook wel eens ‘de (klant-)reis’ van de student genoemd. 

Opbrengsten (virtuele) tafels

Fase 1 ‘op school’

We zijn deze reis gestart bij de student op school. Een betrokken mentor en of BPV-docent is belangrijk, evenals de werkgever in de klas, als docent of begeleider. Er wordt gezocht naar passende stages, door goede contacten met werkgevers, via jobcoaches en werkbegeleiders. En soms leidt stage zelfs tot werk.

Het contact met de werkgevers is echter nog niet overal goed. Jongeren vinden het nog steeds lastig om een juiste studie keuze te maken of het voor hen passende niveau te kiezen. Er vindt momenteel een verschuiving plaats op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van een passende stage lastiger is.

Fase 2 overgang van school naar werk –‘transitie’

Aansluitend hebben we gesproken over de overgang van school naar werk. Het is belangrijk om goed in kaart te brengen, over welke jongeren we het hebben. Bij dit punt werd duidelijk dat er al veel goed gaat in de samenwerking met partners, zoals RMC. Er wordt goed geluisterd naar de jongeren en hierdoor kan maatwerk geleverd worden.

Echter, de exitgesprekken kunnen soms nog beter gepland worden. Er is behoefte aan certificeringsmogelijkheden op de werkplek. Er moet nog meer vooruit gekeken worden met de jongeren en er moet een warme overdracht plaats vinden.

Fase 3 ‘tijdens het werk’

De laatste stap gaat over de student op het werk. De begeleiding loopt vaak door via een participatiecoach, RMC of BPV docent. Er worden goede afspraken gemaakt met de werkgevers.

Het in contact blijven met de jongeren is soms nog lastig. Er is zorg over het behouden van een baan, als de jongere geen startkwalificatie heeft, zeker in deze corona crisistijd.

Afsluiting en vervolg

Tijdens de tafelrondes heeft Aafke Frederiks, informatie opgehaald voor een visueel verslag. Hierin is een gemeenschappelijke route uitgekomen waarin vooral de overeenkomsten in zichtbaar zijn. In de komende periode willen we de zes regio’s aan het woord laten komen over hoe zij de route van school naar werk voor de studenten hebben uitgestippeld. Elke regio is uniek en dat zal ook zichtbaar zijn in het boekje dat we in het najaar willen uitbrengen.

Tip

Volgende bijeenkomst in december

Op maandag 14 december is er een volgende en voorlopig laatste leercirkel gepland. Hierin gaan we dieper in op hoe we nu verder gaan. Zet deze datum alvast in je agenda!