Voortgang Landelijke aanpak toekomstgericht werken

01-05-2020

In maart en april haalden we de ‘stand in het land’ op rondom toekomstgericht werken. In 25 interviews met gemeenten, aanbieders en ervaringsdeskundigen in Nederland ontdekten we het commitment en de energie waarmee partijen actief vormgeven aan toekomstgericht te werken met kwetsbare jongeren.

Opvallend is de toename van het aantal gemeenten en regio’s dat dit op de bestuurlijke agenda heeft gezet en er vorm aan geeft. Overal ontwikkelen partijen organisch een of meerdere bouwstenen van de werkwijze toekomstgericht werken. Ons doel is het zicht op het geheel van alle benodigde bouwstenen scherp te krijgen en landelijk te ontsluiten. Eind mei, begin juni organiseren OZJ en NJi een aantal verdiepende sessies rondom 4 verschillende bouwstenen voor kleine gemengde groepen die samen werkwijzen en kennis willen verdiepen en versterken.

Thema's

De thema’s zijn:

  1. Werken vanuit het perspectief van jongeren en hun netwerk
  2. Professionalisering en ontwikkelen van vakmanschap
  3. Doorgaande lijnen van ondersteuning na uitstroom jeugdhulp (18-/18+)
  4. Gezamenlijke ambitievorming en het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve data

NJi en OZJ zullen de opbrengsten en het zicht op het geheel van alle bouwstenen begin juli breder delen en sessies voor een grotere groep geïnteresseerden organiseren.