Werkzame elementen voor hulp aan dak- en thuisloze jongeren

29-11-2019
Wonen
Zorg

Om dak- en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen of op te lossen is het belangrijk dat de aanpak bestaat uit een aantal werkzame elementen. Movisie bracht een aantal van deze elementen in kaart door middel van literatuuronderzoek en gesprekken met experts.

Vaak is er sprake van een combinatie van factoren, waardoor jongeren dak- of thuisloos raken. Denk aan problemen op relationeel of individueel vlak, zoals huiselijk geweld of verslaving. Ook structurele factoren kunnen een rol spelen, zoals niet beschikken over inkomen of een geschikte woonruimte. Tot slot kunnen systemen en organisaties invloed hebben, zoals de kostendelersnorm en ondersteuning bij de transitie uit jeugdzorg of detentie.

Alleen woonruimte bieden is niet voldoende. Movisie bracht vier werkzame elementen in kaart voor de aanpak van dakloosheid onder jongeren:

  1. Tijdig en integraal samenwerken. Hoe langer een jongere dak- of thuisloos is, hoe groter de problemen vaak worden. Zorg daarom voor integrale aanpak, vaste hulpverleners en langdurige ondersteuning.
  2. De basis op orde. Als jongeren rust ervaren hebben zij de rust om aan onderliggende problemen te werken.
  3. Maatwerk. Aansluiten bij de jongere vraagt om flexibiliteit in de bereikbaarheid van een hulpverlener. De inzet van ervaringsdeskundigen werkt vaak aanmoedigend.
  4. Houding van de professional. Voor een professional is het belangrijk om te investeren in een vertrouwensrelatie met de jongere, niet te oordelen, outreached te werken en geduldig en vasthoudend te zijn.

Meer informatie