Zelfbeeld van invloed op depressieve klachten

29-11-2019

Een negatief zelfbeeld in de vroege adolescentie kan de ontwikkeling van depressieve symptomen op latere leeftijd veroorzaken, zoals somberheid, verlies van plezier en gevoelens van wanhoop. Dat blijkt uit onderzoek waarop Maurits Masselink op 4 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Masselink is het effect van deze bevinding klein. Een adolescent met een negatief zelfbeeld hoeft als jongvolwassene niet veel depressieve symptomen te ervaren. Ook concludeert hij ook dat een negatief zelfbeeld door de jaren heen kan leiden tot meer sociale problemen en het vermijden van negatieve prikkels.

De resultaten laten tevens zien dat een negatief zelfbeeld zorgt voor minder plezier en meer somberheid op datzelfde moment.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie