Algemene Kinderbijslagwet

Regels & wetgeving

Werk & inkomen

Volgens deze wet hebben vrijwel alle ouders in Nederland recht op kinderbijslag. Dat is een financiële tegemoetkoming die ze krijgen voor elk kind dat jonger is dan 18 jaar en dat tot hun huishouden behoort of door hen wordt onderhouden.

Dubbele kinderbijslag

Wie hoge kosten heeft vanwege een kind met een handicap dat thuiswonend is, kan in sommige gevallen dubbele kinderbijslag krijgen. Meer informatie bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.