Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Utrecht
Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Programma

9:45                    Inloop met koffie en thee

10:00-10:25       Landelijke mededelingen

10:30-11:15       Deelsessies ronde 1 – Keuze uit:

  • Verbinding tussen onderwijs/arbeidsmarkt en zorg

​​​​​​​Samen met een aantal belangrijke partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt gaan we in gesprek over school en werk voor jongvolwassenen en de combinatie met zorg. Wat zijn actuele ontwikkelingen? Wat zijn inspirerende voorbeelden? En wat zou gemeenten en partners helpen om (de verbinding tussen) onderwijs/arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag te verbeteren?

  • Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd over 16-27 en doorbraakmethodes

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt o.a. bij ingewikkelde casussen. Van de casussen die het ondersteuningsteam in 2019 heeft opgepakt ging een groot deel over de doelgroep 16-27. Het ondersteuningsteam vertelt welke casussen zij tegenkomen, welke oplossingen zij hebben gevonden en wat doorbreekmethodes zijn voor lastige casuïstiek.

11:30-12:15       Deelsessies ronde 2 – Keuze uit:

  • Één regisseur

Eén regisseur is een veelgenoemde oplossing voor de integrale zorg en ondersteuning aan de doelgroep 16-27. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn de ervaringen met het inrichten van één regisseurschap, wat zijn belangrijke praktische randvoorwaarden om het regisseurschap te organiseren en wat vraagt deze regierol van een professional? Significant vertelt ons meer.  

  • Toekomstgericht werken

We starten met een korte toelichting op het toekomstgericht werken, daarna gaan we in gesprek: hoe pakt het werken met het toekomstplan uit in de praktijk? Op welke manier wordt het toekomstplan ingezet en hoe maken we het concreet en werkbaar naar jeugdhulpaanbieders?  

12:15-12:30       Afsluiting

Locatie

Utrecht, op loopafstand van het station

Meer informatie en aanmelden

Stuur een mail naar mlamers@zunderdorp.nl om je aan te melden en vermeld daarbij ook je voorkeuren voor de deelsessies.