Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Online

Wanneer: Dinsdag 16 juni, 14:00-17:00, ook mogelijk om voor onderdelen in te schrijven.

Waar: Online

Voor wie: Mensen die werkzaam zijn bij een gemeente en zich bezighouden met 16-27

Inschrijven: Klik hier om in te schrijven

Programma

14:00-14:15       Welkom en landelijke mededelingen

14:15-14:45       TransformatieTheater

Het TransformatieTheater neemt ons mee in hun ervaringen in de jeugdzorg. Dat “maakt het onderbewuste bewust, geeft nieuwe inzichten, zorgt voor openheid en ruimte voor verandering.” De voorstellingen van het Transformatietheater zijn inspirerend en indrukwekkend. Speciaal voor het gemeentelijk netwerk nu voor het eerst in een online jasje!

We bieden meerdere online deelsessies aan:

14:50-15:50       Deelsessies ronde 1

 • Informatievoorziening voor jongvolwassenen
  Hoe zorgen we ervoor dat jongeren op het juiste moment en op de juiste manier informatie krijgen, die binnenkomt? Er is heel veel informatie voor jongeren, maar die is vaak versnipperd en soms verouderd. Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar jongerencommunicatie en heeft naar aanleiding van de uitkomsten een aantal stappen gezet om de communicatie naar jongeren te verbeteren. Mariëtte van Gils van de gemeente Rotterdam vertelt meer. In haar verhaal gaat ze onder andere in op Kwikstart, een website en app voor jongeren waar relevante informatie te vinden is. Hoe ver is de ontwikkeling van de Kwikstart, wat zijn de ervaringen en hoe kunnen andere gemeenten instappen? Ook vertelt Mariëtte over de samenwerking van Rotterdam met het Nibud voor de informatievoorziening van jongvolwassenen over geldzaken. Wat zijn de ervaringen en hoe kunnen andere gemeenten dit ook doen?  
 • Onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren met een zorgvraag
  Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie? Welke knelpunten komen gemeenten tegen en hoe gaan ze daarmee om? Daarover gaan we in gesprek tijdens deze deelsessie. Liesbeth Endendijk en Ruby de Jong van de gemeente ’s-Hertogenbosch vertellen over de aanpak in regio Noordoost Brabant. Hoe zorgen ze er in Noordoost Brabant voor dat alle jongeren mee kunnen doen in onderwijs of werk? Wat gaat goed en hoe zijn zij omgegaan met vraagstukken?
 • Schulden – een effectieve aanpak voor jongeren
  Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 37 procent van de mbo'ers vanaf 18 jaar een schuld heeft. Eén op de vier een betalingsachterstand (cijfers 2015). Gemeenten zijn samen met andere partijen aan zet om deze jongeren te helpen. Maar hoe doe je dat goed? Het ministerie van BZK werkte afgelopen periode aan een publicatie over een effectieve schuldenaanpak voor jongeren. Corinne Visser, projectleider schulden en minima in de gemeente Haarlem, heeft – samen met andere gemeentecollega’s – meegedacht. Corinne vertelt samen met Anne Goené over een effectieve schuldenaanpak voor jongeren: wat móéten gemeenten doen in de schuldenaanpak voor jongvolwassenen (wettelijke taak)? En wat kan je als gemeente nog meer doen in de schuldenaanpak voor jongvolwassenen, bijvoorbeeld ter voorkoming van schulden? Wat zijn de ervaringen met de aanpak in Haarlem, en met andere goede voorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van mentoring en afkopen van schulden. Ook de collega’s van het VNG programma Schulden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

16:00-17:00       Deelsessies ronde 2

 • Laagdrempelige voorzieningen voor jongvolwassenen
  Hoe zorg je voor laagdrempelige voorzieningen in jouw gemeente voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheden? FNO werkt in haar programma ‘GeestKracht’ aan het voorkomen van psychische problematiek bij jongvolwassenen en het bevorderen van maatschappelijke participatie door doelgroepen jongvolwassenen met (ernstige) psychische aandoeningen. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met MIND. Een onderdeel van het programma is het bieden van laagdrempelige voorzieningen voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheden. Daarvoor werken ze samen met gemeenten. FNO vertelt samen met een deelnemende gemeente wat de ervaringen zijn op het gebied van laagdrempelige voorzieningen. Waarom zijn laagdrempelige voorzieningen zo belangrijk? Hoe kan je het regelen? Wat werkt en wat werkt niet? En hoe breng je jongeren op de hoogte van de laagdrempelige voorzieningen?
 • Gegevensdeling
  Binnen 16-27 is er de afgelopen periode hard gewerkt aan gegevensdeling rondom 16-27. Leon Sonnenschein, Programmamanager Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein Rijk/VNG, praat de deelnemers bij. Wat speelt er allemaal, en hoe kunnen gemeenten daarvan profiteren? Welke vragen en behoeften leven er in het land? En welke oplossingen worden gevonden, zowel door gemeenten/regio’s als landelijk?
 • Data en persona’s
  Binnen de landelijke aanpak 16-27 stimuleren we het gebruik van data en sturingsinformatie en ontsluiten we met regelmaat nieuwe cijfers. Tijdens deze deelsessie gaan we samen met Thijs Tuenter van het NJi in gesprek over de data die recent zijn ontwikkeld. Deze data hebben betrekking op de persona’s die worden gepresenteerd op https://www.16-27.nl/personas-16-27. We brengen voor een aantal persona’s de aantallen in kaart: hoeveel jongeren hebben dezelfde kenmerken als de desbetreffende persona? Vanuit het kader Toekomstgericht Werken zal deze sessie zich richten op de vraag hoe de data ons kunnen helpen bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie in het creëren van een stabiele basis voor kwetsbare jongvolwassenen.

We hopen jullie op 16 juni te zien!