Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Online
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Tijdens de bijeenkomst worden allereerst de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 16-27 gedeeld. Vervolgens wordt in deelsessies gesproken over verschillende relevante thema’s rondom de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie richting zelfredzaamheid en participatie. Meer informatie over het programma volgt begin september.

Voor wie: Mensen die werkzaam zijn bij een gemeente en zich bezighouden met 16-27

Programma

10:00-10:10 uur       Welkom en landelijke mededelingen

10:10-10:40 uur       De Big 5 uitgelegd door jongeren 

10:40-11:30 uur       Deelsessies ronde 1

 • Skills in de stad
  Met het project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen. Door leren, werken, wonen en coaching in combinatie aan te bieden in een concreet gebouw, worden gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen in staat gesteld om de doelstellingen uit het regeerakkoord met betrekking tot arbeidsparticipatie, mbo onderwijs en integratie beter en sneller te realiseren. Frank Köster, de projectleider van Skills in de stad licht het project toe en vertelt meer over de MKBA die is uitgevoerd. Gemeente Maastricht is partner van Skills in de stad. Marc Schmidt van de gemeente Maastricht vertelt over de ervaringen. 
   
 • Stem van de jongere
  Wat vinden jongeren belangrijk als het gaat om zorg en ondersteuning? Welke kwaliteitscriteria  hebben zij voor ondersteuning die doorlopend en toekomstgericht is? We lichten een aantal criteria uit die jongeren zelf aandragen, lichten dit toe met een voorbeeld uit de praktijk en kijken wat dit betekent voor de praktijk van beleidsmedewerkers: wat wil en kun je met deze kwaliteitscriteria?

11:40-12:30 uur     Deelsessies ronde 2

 • Dak- en thuisloze jongeren
  De projectleider van het Actieprogramma dak- en thuisloosheid vertelt over de aanpak van dak- en thuisloosheid bij de doelgroep 16-27. Ze gaat in op de ervaringen in de veertien pilotgemeenten, de casuïstiek en de doorbraakmogelijkheden. Daarnaast gaat ze in op de preventie van dakloosheid. Nog altijd heeft ruim twee derde van de dak- en thuisloze jongeren een verleden met jeugdhulp. Hoe kunnen we dit ombuigen?
   
 • Informatievoorziening voor jongvolwassenen 
  Hoe zorgen we ervoor dat jongeren op het juiste moment en op de juiste manier informatie krijgen, die binnenkomt? Er is heel veel informatie voor jongeren, maar die is vaak versnipperd en soms verouderd. Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar jongerencommunicatie en heeft naar aanleiding van de uitkomsten een aantal stappen gezet om de communicatie naar jongeren te verbeteren. Mariëtte van Gils van de gemeente Rotterdam vertelt meer. In haar verhaal gaat ze onder andere in op Kwikstart, een website en app voor jongeren waar relevante informatie te vinden is. Hoe ver is de ontwikkeling van de Kwikstart, wat zijn de ervaringen en hoe kunnen andere gemeenten instappen? Ook vertelt Mariëtte over de samenwerking van Rotterdam met het Nibud voor de informatievoorziening van jongvolwassenen over geldzaken. Wat zijn de ervaringen en hoe kunnen andere gemeenten dit ook doen?  

Meld je aan