Bijeenkomst landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

- , Online bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst komt het gehele landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 bij elkaar, om met elkaar in gesprek te gaan, te leren, elkaar te inspireren en vragen te kunnen stellen over de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren.

Allereerst worden de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 16-27 gedeeld en gaan we met jongeren in gesprek over hun weg naar volwassenheid en hun ondersteuningsvraag daarin. Vervolgens wordt in deelsessies gesproken over verschillende relevante thema’s rondom de ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie richting zelfredzaamheid en participatie (ook wel de Big 5 genoemd). Meer informatie over het programma volgt begin januari.

Voor wie

Mensen die werkzaam zijn bij een gemeente en zich bezighouden met 16-27

Programma

10:00-10:10       Landelijke mededelingen

10:15-10:45       In gesprek met jongeren over jongerenparticipatie 

In de regio Noord-Holland-Noord vindt iedere vier jaar een Jongerentop plaats. Tijdens de laatste Top in november 2021 werd samen met jongeren gewerkt aan concrete ideeën rondom de vraag: hoe kunnen we gezamenlijk betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de start van het landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 gaan we met betrokkenen jongeren Gregory en Merel in gesprek over hoe de jongerenparticipatie wordt georganiseerd, ervaren en welke resultaten zij hiermee hebben bereikt.

10:50-11:35       Deelsessies ronde 1

Hoe stuur je op PPS modellen om meer geschikte en betaalbare woningen toe te voegen in jouw gemeente/regio voor jongvolwassenen?
Hoe stuur je op publiek-private samenwerkingsmodellen in je gemeente? Sinds oktober ’21 voert PPS construct in opdracht van VNG een onderzoek uit met als doel te komen tot een sturingsmodel om meer geschikte en betaalbare huisvesting voor jongvolwassenen toe te voegen. De uitkomsten worden met jongeren en een bestuurlijk expertgroep (bestaande uit publiek en private partners) besproken. Maurits Sanders van PPS Construct vertelt tijdens de bijeenkomst meer over de denkbare modellen, de rol van de big 5 hierin en hoe u hierop kunt sturen in uw gemeente/regio.

Integrale ondersteuning 16-27 in de praktijk – De Twentse Belofte
Ondanks dat veel landelijke programma’s aflopen, zien we dat in veel regio’s de integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27jr doorloopt! Vanuit de invalshoek onderwijs-arbeidsmarkt heeft de regio Twente een integrale aanpak 16-27 op de big 5 ontwikkeld: de Twentse Belofte. Binnen de Twentse Belofte werken diverse (keten)partners samen aan projecten om voortijdig schoolverlaten van (vaak kwetsbare) jongeren te voorkomen. Hoe wordt dit georganiseerd, met welke middelen, en wat is tot nu toe het resultaat? Hier vertelt Ypkje Grimm van de gemeente Enschede tijdens de sessie meer over, waarna ruimte is voor vragen en uitwisseling.

11:40-12:25       Deelsessies ronde 2

Het NJi over kennis en informatie overgang jeugd-volwassenheid 16-27
De afgelopen jaren is door het o.a. het NJi veel kennis opgedaan over het thema jeugd naar volwassenheid. Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van Toekomstgericht Werken, de richtlijn TGW, de samenwerking met KJP en LVB en alle relevante informatie op de website 16-27. Wat gaat hiermee gedaan worden en waar komt het terecht? Het NJi vertelt tijdens de bijeenkomst meer over het Informatie kennisdossier jeugd naar volwassenheid NJi, borging en vervolg website 16-27 en plannen en focusthema’s 2022. 

Integrale ondersteuning 16-27 in de praktijk – Groningen geeft thuis
Ondanks dat veel landelijke programma’s aflopen, zien we dat in veel regio’s de integrale aanpak jongvolwassenen in een kwetsbare positie 16-27jr doorloopt! Zo werken de Groninger gemeenten vanuit de Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen vanuit verschillende projecten aan een zo passend mogelijke ondersteuning voor jongeren die 18 worden, om zo te zorgen voor een soepele overgang naar volwassenheid. Procesmanager Sierd-Jan Jongsma neemt ons mee in hun aanpak, vertelt wat de resultaten zijn tot nu toe en welke knelpunten zij nog ervaren. Daarnaast is ruimte voor uitwisseling en vragen!

Aanmelden

Ik meld me aan