Burgerlijk Wetboek en Arbeidstijdenwet

Regels & wetgeving

Werk & inkomen
Zorg

Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Het Burgerlijk Wetboek bevat wet- en regelgeving op het gebied van werk. Vanaf 13 jaar mogen jongeren onder bepaalde voorwaarden een paar uur per dag werken. Een jongere mag vanaf 16 jaar betaald werk doen en mag dan ook zelfstandig een arbeidsovereenkomst sluiten.

Financiële ondersteuning door ouders

Ouders zijn verplicht om hun kinderen tot 18 jaar financieel te ondersteunen en om hun studie te financieren. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de schulden die hun kinderen tot hun 18e jaar maken. Wanneer kinderen door studie of opleiding (nog) niet in staat zijn zelf in hun onderhoud te voorzien, geldt voor ouders deze onderhoudsplicht tot aan hun 21e verjaardag.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet zijn voor jongeren tussen 13 en 18 jaar beschermende bepalingen voor de arbeidstijden vastgelegd.

Minimumjeugdloon

Vanaf 16 jaar hebben jongeren recht op het minimumjeugdloon.