In gesprek over cijfers

Binnen de landelijke aanpak 16-27 stimuleren we het gebruik van data en sturingsinformatie en ontsluiten we met regelmaat nieuwe cijfers. Gebruik van deze data is erg belangrijk voor het creëren van een integrale aanpak omtrent de ondersteuning van kwetsbare jongeren. De data is echter niet alomvattend, maar biedt vooral een aanknopingspunt om samen met collega’s en partners in de regio het gesprek aan te gaan. Door middel van dat gesprek kunt u gezamenlijk duiding geven aan de data en vervolgens doelstellingen formuleren.

Het helpt om dit gesprek te voeren aan de hand van vier vragen:

  • Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten uit onze dagelijkse praktijk?
  • Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren? Wat is het verhaal achter deze cijfers?
  • Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Doorontwikkeling data

De komende tijd zullen er meer cijfers gepubliceerd worden op website van 16-27. Houd daarom de website en de nieuwsbrief goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.