Cijfers van jongeren zonder opleiding of werk

Data & duiding

Onderwijs
Werk & inkomen

Deze cijfers maken inzichtelijk hoeveel jongeren er per arbeidsregio tussen de 16 en 27 jaar niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling of geen baan hebben. De internationale term voor deze groep is NEET: Not in Employment, Education or Training. 

De resultaten zijn gebaseerd op berekeningen van het Nederlands Jeugdinstituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende alle jongeren van 16-27 jaar oud, hun sociaal-economische categorie en hun achtergrond in onderwijs en jeugdzorg.

Bekijk de cijfers