De basis op orde

Publicatie

Onderwijs
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Van de een op de andere dag bestempelt de wet een jongere als volwassene. Ambtenaren, professionals en jongeren pleiten voor een meer zachte overgang naar volwassenheid. In dit onderzoek is gekeken naar hoe vijf verschillende gemeenten dit aanpakken. Over het algemeen geldt dat het meeste beleid inmiddels op papier staat, maar dat de concrete implementatie in de praktijk veelal op zich laat wachten.

Op basis van deze studie zijn vier randvoorwaarden opgesteld voor een lokale inclusieve aanpak gericht op jongeren in een kwetsbare positie.

  1. Inzet op de basale noden van jongeren in een kwetsbare positie is cruciaal (bijv. een dak boven het hoofd, voldoende inkomen en een toekomstperspectief).
  2. Er dient ingezet te worden op een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en coalitie rondom huisvesting, inkomen, onderwijs, etc. waarbij de transitie naar volwassendom niet alleen een kwestie is van de gemeente en de zorgsector.
  3. De samenwerking binnen die brede coalitie is een randvoorwaarde waarin een gezamenlijke taal, transparantie en urgentie cruciale ingrediënten zijn.
  4. Een prominente rol is weggelegd voor politieke durf en de politieke keuze om te voorzien in de basale noden van jongeren.

Auteur: Steenberen, van, F., Schipper K.  
Jaar: 2017
Type: Rapport
Pagina's: 45
BronStichting Zwerfjongeren Nederland

Naar de publicatie