Edgar Oomen

Edgar Oomen

Even voorstellen

'Ik ben Edgar Oomen en projectleider 16-27 bij de VNG. Bij de VNG vervul ik een verbindende rol tussen de regionale- en landelijke aanpak van kwetsbare jongeren tussen de 16 tot 27 jaar. Hiervoor heb ik bij de gemeente Den Haag het 'Actieprogramma Sociaal Ondernemerschap' helpen opzetten. Concreet hebben we gezorgd dat sociaal ondernemers in de stad nog meer impact hebben en dat betrokken partijen hier hun steentje aan bijdragen. 

Ik werk graag in innovatieve omgevingen, waarbij professionals van publieke en private partijen met elkaar samenwerken aan impact voor de doelgroep. Verder ben ik vader van twee zoons van 3 en 5 jaar, waar ik ook erg van kan genieten!'

Waarom is een projectleider 16-27 binnen VNG nodig?

'Er gebeuren al veel goede dingen rondom de doelgroep 16-27 jaar. Er is alleen een verschil in hoe ver verschillende gemeenten hiermee zijn. Om te zorgen dat er nog meer gemeenten zijn die de vraagstukken rondom 16-27 jaar optimaal weten aan te pakken en gemeenten ook onderling van elkaar kunnen leren, heeft de VNG een projectleider aangesteld. Ik ga bijvoorbeeld op zoek naar goede voorbeelden bij gemeenten óf juist gemeenten ondersteunen die goede voorbeelden zoeken. Een centrale vraag hierbij is: ‘Kun je een project of activiteit uit je werkomgeving aangeven waarin netwerksamenwerking het verschil maakte in positieve zin?'.

Uitgangspunt voor mij is het 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren', dat op 27 november 2017 is ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Deze heeft als doel om jongeren van 16-27 jaar op een integrale manier te ondersteunen, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

De jongeren die in het manifest worden genoemd, komen allemaal bij de gemeenten terecht. Je kunt erop wachten totdat ze bij de poort staan of dat ze uit de processen verdwijnen. Denk aan spookjongeren of de Europese term neither in employment nor in education or training, ook wel NEET genoemd. Het is zaak dat we dit voorkomen én dat de betrokken partijen in het landschap dit met elkaar voor elkaar krijgen. Dat is nog niet zo eenvoudig en om te zorgen dat de netwerken elkaar nog meer vinden en de kennisuitwisseling nog meer op gang komt, ben ik aangesteld.'

Waarvoor kunnen collega’s bij gemeenten bij jou terecht?

'Gemeenten die voorbeelden hebben over bovenstaande of hier behoefte aan hebben, kunnen contact met mij opnemen. Daarnaast gaan wij starten om een aantal thema's te kiezen waar we ons op gaan richten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over toegang, wonen of integraal werken. Afhankelijk van waar gemeenten behoefte aan hebben, gaan we deze kennis delen. Daarnaast wil ik verbinding maken tussen de lokale situatie en de landelijke gesprekstafels.
De website 16-27.nl biedt veel informatie en er is veel kennis beschikbaar bij de maatschappelijke (kennis)organisaties. Om deze kennis te vertalen naar de eigen praktijk is best een uitdaging. Het gaat er mijns inziens vooral om dat je de processtappen rondom samenwerking met je partners doorloopt. Hierbij kan je mij bijvoorbeeld benaderen om het aangaan van deze samenwerking vanuit VNG op te helpen starten.
Een stap in de goede richting is ook om bij events die je organiseert niet alleen te kijken naar de vaste stakeholders, maar ook aanvullende partijen uit te nodigen. Hierbij zou jeugdzorg meer collega's van werk & inkomen kunnen uitnodigen en andersom. Zo stap je steeds meer in elkaars belevingswereld. Vanuit de VNG helpen we dit netwerk verruimen. In enthousiaste gemeenten komen we ook graag een inspiratiesessie geven.'

Samen de uitdaging aan

Het maakt niet uit of je start of al even bezig bent met de integrale aanpak voor kwetsbare jongeren. Samen met de professionals uit het hele land wil ik de uitdaging rondom 16-27 jaar aanpakken en zorgen dat de groep van 350.000 extra kwetsbare jongeren, zelfstandiger worden. Doe je ook mee? Mail mij hierover via edgar.oomen@vng.nl.'