Effectiviteit van jongerenwerk in Nederland en Europa

Publicatie

Netwerk & vrije tijd

Veel gemeenten en organisaties die professioneel jongerenwerk uitvoeren, hebben behoefte aan instrumenten die ze kunnen inzetten om de kwaliteit te bevorderen en om het effect van het jongerenwerk aan te tonen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een Inventarisatie gemaakt van kwaliteitsinstrumenten en onderzoeken op het gebied van jongerenwerk.

Auteur: Manen, J. van en M. Valkestijn
Jaar: 2018
Type: Publicatie
Pagina's: 6
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Download publicatie