En dan ben je volwassen - onderzoek naar de leeftijdsgrens van jeugdhulpplicht

Publicatie

Zorg

In dit onderzoek is onderzocht welke aspecten op juridisch, organisatorisch en financieel vlak een rol spelen als je de leeftijdsgrens voor de jeugdhulpplicht wilt verhogen van 18 naar 21 jaar, met uitloop naar 23 jaar. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS en richt zich primair op de Jeugdwet en de daarbij horende overgang naar andere wettelijke voorzieningen, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Maatregelen

Er zijn zes maatregelen onderzocht:

  1. Algeheel ophogen van de jeugdhulpplicht naar 21, wat neerkomt op het verschuiven van de leeftijdsgrens van 18 naar 21.
  2. Flexibele wetten en bekostiging, dat wil zeggen een keuze tussen 16 en 21 jaar voor de meest passende wettelijke voorziening (Jeugdwet, Wmo, Wlz of Zvw) op basis van persoonsgebonden criteria en overgangsbudget. Deze oplossingsrichting is gebaseerd op de eerste drie maatregelen uit het RVS advies.
  3. Pleegzorg standaard naar 21 jaar (een maatregel die al is doorgevoerd).
  4. Begeleiden in de overgang naar volwassenheid, onder meer via een integraal toekomstplan.
  5. Versoepelen van overgangen in de zorg, door betere aansluitingen te realiseren in bovengenoemde overgangen.
  6. Beter benutten van verlengde jeugdhulp, waardoor meer jongeren met jeugd- en opvoedhulp hierin kunnen doorstromen.

Download rapport (pdf)

Meer informatie