Evaluatie-onderzoek effectieve aanpakken jeugdwerkloosheid

Publicatie

Werk & inkomen

Het platform Jongeren, Werk en Hoop tracht de baanvindkansen van jonge mensen te vergroten, door onderlinge samenwerking tussen maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Op basis van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn in het pilotjaar vijf thema’s gekozen die het uitgangspunt vormden voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve aanpakken. Op elk thema is vervolgens een samenwerkingsverband c.q. alliantie gevormd:

  • De alliantie Aandacht: het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaankeuzes van hun kind in het basisonderwijs;
  • De alliantie Dromen: het ontwikkelen van een nieuw ondernemerschapsprogramma voor vmbo-leerlingen;
  • De alliantie Kansen: jongeren met een arbeidsbeperking plaatsen bij Betaald Voetbal Organisaties en het opzetten van een ecosysteem;
  • De alliantie Vaardigheden: het vergroten van 21e-eeuwse vaardigheden van basisschoolleerlingen;
  • De alliantie Verbinden: het koppelen van young professionals aan jongeren met een afstand tot werk.

Auteur: Dekker, Dr. F, Bertling, MSc. L. 
Jaar: 2019
Type: evaluatierapport
Pagina's: 101
Bron: Regioplan

Download hier het rapport