Factsheet jongeren

Data & duiding

Onderwijs
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Er zijn ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Een deel van de jongeren bevindt zich in een dermate kwetsbare positie dat ze ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar volwassenheid.

Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming gehad. Dat is bijna 7,5% van het totaal aantal jongeren. In de factsheet staan cijfers over zorg, het aantal jongeren zonder opleiding of werk, wonen en risicofactoren. Uit de cijfers blijkt dat jongeren met een voorgeschiedenis in de jeugdhulpverlening relatief gezien een grotere kans lopen om niet naar school te gaan of werk te hebben dan jongeren zonder deze voorgeschiedenis.

Factsheet jongeren

PDF - 127.53 KB

Afbeelding factsheet jongeren