Factsheet pleegzorg

Data & duiding

Wonen
Zorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. In de factsheet van Pleegzorg Nederland staan cijfers, feiten en ontwikkelingen over pleegzorg. De sheets zijn samengesteld op basis van de gegevens van de pleegzorgorganisaties in Nederland. 

In de factsheet staan:

  • cijfers & trends over pleegzorg
  • het verhaal achter de cijfers
  • uitleg over de terminologie

Factsheet pleegzorg 2017 - Pleegzorg Nederland

PDF - 231.23 KB

Over pleegzorg

Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Als ouders vrijwillig hulp vragen of de kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur geplaatst bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang in gezinsverband het meest op de natuurlijke situatie lijkt. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.