Factsheet Verlengde Jeugdhulp

Regels & wetgeving

Wonen
Zorg

In principe eindigt jeugdhulp als een jongere 18 jaar wordt. De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden de jeugdhulp verlengen op grond van de Jeugdwet.

De reikwijdte van de verlengde jeugdhulp roept in de praktijk nog regelmatig vragen op zoals: welke vormen van jeugdhulp vallen onder de verlengde jeugdhulp en is er sprake is van een recht op verlengde jeugdhulp of een plicht voor gemeenten? In de factsheet worden deze en andere vragen verder behandeld.

De inhoud van dit factsheet is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Factsheet Verlengde Jeugdhulp.pdf

PDF - 58.29 KB