Geldende wetgeving

Regels & wetgeving

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Bij jongeren tussen de 16 en 27 jaar verandert er veel in hun leven. De wetgeving op de leefdomeinen onderwijs, werk en inkomen, zorg, wonen en veiligheid veranderen mee. Wat verandert er op welke leeftijd voor een jongere en wat betekent dat?

Wetgeving 16 tot 27 jaar

Bekijk per leeftijdsgroep welke wetten er gelden voor de verschillende leefdomeinen.

Wetten per leeftijdsgroep

Wetten per leeftijdsgroep 16-27

PDF - 230.88 KB

Meer informatie

Bekijk ook de brochure waarin de wetgeving in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Tip

Toelichting op de wetten

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is en een toelichting op de desbetreffende wet.