Gemeentelijke meedenksessie doorlopende zorg en ondersteuning voor jongvolwassenen

- , Online
Netwerk & vrije tijd
Zorg

Als jongeren 18 jaar worden, vallen zij niet langer onder de Jeugdwet. Ze kunnen vanaf hun 18e te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Deze partijen hebben niet altijd contracten met dezelfde partijen, waardoor jongeren als ze 18 worden regelmatig bij een nieuwe behandelaar moeten starten. Dat kan tegenwerken, omdat juist voor deze doelgroep vertrouwen en continuïteit een grote rol spelen. De andere zorgwetten vragen ook wat anders van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren: in plaats van dat zij de zorg aangeboden krijgen, moeten zij nu zelf hun zorg regelen en een zorgvraag opstellen. Dat is niet voor elke jongere haalbaar. Ook is er een financieel vraagstuk: waar de hulp vanuit de Jeugdwet gratis is, moet voor hulp uit andere wetten vaak een eigen bijdrage worden betaald. Dat kan reden zijn voor jongeren om de behandeling/ondersteuning niet door te zetten. Zonder de juiste ondersteuning verdwijnen deze jongeren van de radar en krijgen ze niet de zorg die ze nodig hebben. Dat maakt ze extra kwetsbaar. 

Tijdens de meedenksessie over doorlopende zorg en ondersteuning op 15 oktober bekeken we dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. Op 3 december geven we met gemeenten vervolg aan het gesprek op 15 oktober. We kijken wat we van elkaar kunnen leren, wat er nodig is om verder te komen en welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Geïnteresseerd? Meedenkers vanuit gemeenten zijn altijd welkom!

Voor wie?

Gemeenteambtenaren die zich bezighouden met doorlopende zorg en ondersteuning.

Aanmelden?

Stuur een mail naar mlamers@zunderdorp.nl