Gemeentelijke meedenksessie wonen en zorg

- , Online
Wonen
Zorg

Sinds 2009 is het aantal dak- en thuisloze jongeren verdrievoudigd. Er zijn onvoldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor de groep kwetsbare jongeren die 18 wordt. De woningmarkt is praktisch ontoegankelijk voor jongeren vanwege wachtlijsten voor betaalbare woningen, te hoge prijzen in de vrije sector, en onbetaalbare koopwoningen. Met name voor jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming of die op een andere kwetsbare situatie zitten is dit een groot probleem.

Tijdens deze sessie praten we met gemeenten over oplossingsrichtingen. Er is ruim de tijd om uit te wisselen: welke oplossingen hebben gemeenten zelf? En wat zou helpen om verder te komen met het vraagstuk? Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de landelijke flitsteams die aan de slag gaan in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, het aanbod jeugdhuisvesting in andere gebieden. Ook wordt er toegelicht hoe financieringsstromen jeugd kunnen worden benut voor huisvesting. Denk je mee?

Voor wie?

Gemeenteambtenaren die zich bezighouden met wonen en zorg voor jongeren met de leeftijd van 16-27 jaar.

Aanmelden?

Stuur een mail naar mlamers@zunderdorp.nl