In gesprek met Hermon (persona)

'Nu sta ik op de wachtlijst, ik heb hulp nodig met de slechte herinneringen.'

Persona Hermon is ontwikkeld op basis van gesprekken met jongeren in de pilot Werken met persona's. Door het gebruik van persona's kunnen gemeenten zich beter inleven in de specifieke situaties die spelen binnen de doelgroep.

Over Hermon

Ik ben Hermon, 18 jaar oud. Anderhalf jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben alleen gevlucht uit Eritrea. Mijn ouders, broers en zussen wonen daar nog. Ik mis ze heel erg. Ik heb gezinshereniging aangevraagd en hopelijk kunnen zij snel komen. Ik woon nu samen met vier jongens uit Eritrea. We hebben allemaal een eigen kamer. We koken vaak samen.

Het contact met mijn familie is heel belangrijk. Zij geven mij hoop. Ik zit op voetbal, net als in mijn eigen land. Soms ga ik naar de sportschool. Andere hobby’s zijn Netflix en YouTube filmpjes kijken over Eritrea en muziek luisteren. Ik vind de Eritrese cultuur en tradities belangrijk: eten, feesten, geloof. Ik ben christelijk orthodox en ga soms naar de kerk.

18 jaar

Toen ik in Nederland kwam was ik 16 en kreeg een voogd van Nidos, die zou als een vader en moeder voor mij zijn. Dat is niet zo. Zij is voogd van een heleboel jongeren en ik zag haar niet vaak. Wel regelde zij belangrijke dingen voor mij, zoals met DUO. Nu ik 18 ben, heb ik geen voogd meer. Ik heb een mentor van YOIN die heel belangrijk is. Zij is een paar dagen per week bij ons in huis en helpt met dingen hier in Nederland die wij moeilijk vinden. Zij mag mij gelukkig nog wel helpen nu ik 18 ben en alleen ga wonen.

Ik krijg ook een contactpersoon van Vluchtelingenwerk, maar ik weet niet zo goed of ik dat wil of wat ik er aan heb. En er is een mevrouw bij de gemeente die ik het eerste half jaar dat ik 18 ben geworden kan bellen als ik vragen heb over geld. Van de schooldocenten leer ik de taal en cultuur. Op mijn werk kan ik de taal oefenen. Ik vind het moeilijk om vrienden te maken met de mensen hier. Mijn buurvrouw klaagt over geluidsoverlast. We moeten vroeg stil zijn. Ik slaap slecht omdat ik veel denk aan de dingen die ik heb meegemaakt tijdens het vluchten. Ik luister dan muziek, kijk film of we praten met elkaar en dat vindt de buurvrouw te hard. Mijn andere buren zijn wel heel aardig. Zij helpen als ik vragen heb.

Maak kennis met Hermon

PDF - 82.08 KB